Przejdź do treści

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej biuro2000.eu (dalej: „Strona”), prowadzonej przez „BIURO 2000” FABRYKA MEBLI I SPRZĘTU BIUROWEGO S.C. TADEUSZ KĘDZIERSKI,BEATA KĘDZIERSKA siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 8 30-001, (dalej: „Firma”). Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i ich prywatność, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest „BIURO 2000” FABRYKA MEBLI I SPRZĘTU BIUROWEGO S.C. TADEUSZ KĘDZIERSKI,BEATA KĘDZIERSKA siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 8 30-001NIP: 6791018501 REGON: 350818896.

3. Rodzaj zbieranych danych

W ramach korzystania ze Strony, Firma może zbierać następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

4. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Kontaktowania się z użytkownikami, którzy wypełnili formularze zgłoszeniowe na Stronie.
 • Odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia użytkowników.
 • Przesyłania informacji handlowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.
 • Analizy statystycznej ruchu na Stronie, w celu jej optymalizacji i poprawy jakości świadczonych usług.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane:

 • Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Firmy, w tym usługi IT, hostingowe oraz analityczne.
 • Organom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

7. Google Analytics i ciasteczka

Strona korzysta z narzędzia Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników, takie jak czas spędzony na Stronie, rodzaj urządzenia czy lokalizacja geograficzna. Dane te są wykorzystywane do analizy statystycznej i poprawy funkcjonalności Strony.

Strona używa również plików cookies (ciasteczek) w celu:

 • Ułatwienia korzystania ze Strony.
 • Przechowywania preferencji użytkowników.
 • Zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na Stronie.

8. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: [Adres e-mail firmy].

9. Zmiany Polityki Prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany te będą publikowane na Stronie. Zachęcamy do regularnego przeglądania Polityki Prywatności w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

10. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@biuro2000.eu lub listownie na adres: BIURO 2000 FABRYKA MEBLI, ul. Kamienna 8 30-001 Kraków